• FOTO: Privat

21 helikoptre over hustaket på en dag

Familien Undal på Ræge var så plaget av helikopterstøy fra nordsjøtrafikken at de bestemte seg for å loggføre alle overflyginger i en måned.