• Både pårørende etter dødsulykken på Ruten 28. mars i fjor og bussjåfører mener kommunen bør få på plass sikkerhetstiltak snarest. - Ellers kan det skje flere ulykker, frykter de.

Drapssiktelse henlagt

Riksadvokaten vil ikke reise straffesak mot bussjåføren som kjørte på en 71 år gammel kvinne slik at hun omkom.