• Lars Idar Waage

Hyllest til rørhandler og samfunnsbygger

Tore Christiansen får årets Norrønapris for oppbygging av bedriften SFF på Lura og for et spesielt engasjement for dem som står bakerst i jobbkøen.