• Lasteskipet som nå heter «Harrier» har ligget til kai i Gismarvik i Tysvær siden 23. februar. Norske myndigheter har inntil videre tatt skipet i arrest. Jon Ingemundsen

Politiet etterforsker lasteskipet

Politiet har startet etterforskning for å finne ut hva som egentlig foregikk før lasteskipet «Tide Carrier» fikk motorhavari utenfor jærkysten i februar. Den internasjonale miljøorganisasjonen NGO Shipbreaking Platform mener flere lovbrudd kan være begått.