• Samferdselssjef Gottfries Heinzerling sier Rogaland fylkeskommune ikke er blitt overbevist om at bussveiens lange busser bør gå på biogass. FOTO: Pål Christensen

Biogass skaper arbeidsplasser

Svenskene har 2300 gassbusser. På bussveien i Malmø kjører 13 gasshybridbusser på 24 meter. Samferdselssjefen i fylkeskommunen er ikke overbevist.