I retten for å krevja nattevakt

Solamannen Øyvind Veggeberg er lam. No har han gått til retten for å få den hjelpa han meiner han har krav på, mellom anna ei kvilande nattevakt heime i bustaden sin.