Nynorsken må vike

Statens utdanningskontor har talt: Sviland skole er blitt bokmålsskole på lovlig vis.