Valgte bort institusjonen

Åtte av rundt 18 ansatte hos Samarit ersykepleiere. Bedriften har ingen problemer med å rekrutterefagfolk.