Nei til utvidelse av Ålgård Stadion

ÅLGÅRD: Ålgård Fotballklubb fikk i går neitil ønsket om å foreta en utfylling i Figgjoelva. Klubben har søktom å utvide banen fra 48 x 89 meter til 64 x 100 meter og ønsker ålegge om dekket fra grus til kunstgress. I vedtaket i Gjesdalformannskap heter det at man isteden for må få en plan for områdetder både næringsinteresser og idrett tas med. Man ønsker i denforbindelse å få til et samarbeid med Norges vassdrags— ogenergidirektorat (NVE). Formannskapet mener at det framtidigeidrettssenteret i Gjesdal skal ligge på Solås, men ordfører KarlEdvard Aksnes utelukker ikke at det kan komme en ny bane vedFiggjoelva.