Jærsk muldvarp ut i verden

Den kan bore et halvannet meter i diameter stort og 3000 meter langt hull under en hel by, og den kan trenge ned til olje både fra sjø og land; den nye boreriggen fra Bryne.