SFT står fast på kvikksølvløyve

Eramet Sauda skal ikkje sleppa ut meir enn 28 kilo kvikksølv i året etter 1. juni neste år. Frå 2003 bør utsleppa vera nede i 11 kilo årleg. Dette har vore og er framleis Statens forurensningstilsyn (SFT) sitt synspunkt.