Russisk presse hudfletter Putin

Russisk presse hudfletter president Vladimir Putin for hans taushet og manglende handlekraft i forbindelse med ubåtforliset.