Nei til rettslig avhør i Bergen

Stein Viksveen håper fremdeles at det rettslige avhøret av ham kan gjennomføres i Stavanger, og ikke i Oslo. I Bergen blir det ikke, om Gulating lagmannsretts kjennelse fra før helgen blir stående. Gulating opprettholder hva byretten i Bergen tidligere har sagt: Viksveen skal i alle fall ikke avhøres der.