• Dette utvalet seier ja til det meste. Er det eit problem? Frå venstre vararepresentant Norolf Husveg (SP), Aud Margrete Mehus (KrF), Andreas Bjorland (KrF), Reidun Bøe Høiland (H), kommunalsjef Rolf Einar Ree, utvalsleiar Paul Skretting (Frp), sekretær Ingvild Varhaug. Med ryggen til sit Oddvar Hølland. Nærbølista sine representantar Ellen Marie Harbo, Henrik Lode og Kurt Ove Høyland er skjult.. Reidun Gudmestad

For mange ja frå politikarane?

Kan ein kommune seia for mange ja? Fleire Hå-politikarar meiner det er eit problem for Hå at utval for tekniske saker og næring gir for mange dispensasjonar.