• De fleste skolene i byen er overvåket med videokamera på fasadene, ofte omlag ti kamera per skole. Bildet er tatt på Kannik skole. Begge foto: Jonas Haarr Friestad

Over 700 kamera overvåker skolene

Stavanger Eiendom mener tagging og ruteknusing er et mindre problem i Stavanger etter at de fleste skolene har fått overvåkingskamera. Men Kjartan Alexander Lunde (V) er ikke overbevist om at personvernet blir ivaretatt.