Foreldre kjemper for skoler

Foreldrerådets arbeidsutvalg (Fau) går sterkt mot nedleggelse av grendeskolene Idse og Heia, opplyser Gaute Skjæveland, leder av Fau ved skolene Resahaugen, Fjelltun, Idse og Heia.