• Conrad Bjørshol er primus motor for å få kurset til Stavanger. Torunn Secilie Ludvigsen

Stavanger valgt til internasjonal kursby

Rogaland har høy overlevelse ved hjertestans. Derfor har det europeiske gjenopplivingsrådet valgt Stavanger som arena for sitt akademi.