Fylket som svarteper

Fylkeskommunen blir sittende som svarteper. Det heter seg at vi ikke får til å drive et kollektivtilbud, det er helt urimelig når vi ikke engang får kompensert økte utgifter, sier fylkesordfører Roald Bergsaker (h).