- Distriktet blir for stort sammen med Agder

Politidirektoratet går inn for å slå sammen politidistriktene Haugaland og Sunnhordland, Rogaland og Agder. Det var ikke politimesteren i Rogaland forberedt på.