• Norsk tomatproduksjon er avhengig av toll på konkurrerende import. Mens bransjen synes det er greit at fremmede humler som konkurrerer ut norske humleoppdrettere, kan innføres fritt. Det er rart, synes Karl Ivar Stangeland Tommy Ellingsen

Alene mot fremmede humler

Humleoppdretter Karl Ivar Stangeland (73) gir ikke opp, selv om landets største tomatgartnerier nå foretrekker importerte humler. Som truer norsk naturmangfold.