Knapt bokmålflertall på Sviland

59 stemte for bokmål, mens 56 ville beholde Sviland barneskole som nynorskskole i folkeavstemningen torsdag kveld.

Publisert: Publisert:
  • Elisabeth Bie
    Journalist
iconDenne artikkelen er over 20 år gammel

SANDNES: — Dette er så jevnt at saken blir helt åpen når sa- ken nå overlates til Sandnes-- politikerne, sier avdelingssjef Per Inge Wathne ved skole- kontoret i Sandnes kommune. De harde tallfakta etter den rådgivende folkeavstemnin- gen i Sviland bydel er som føl- ger:

161 personer, alle foreldre til barn på Sviland barneskole, var stemmeberettigede i fol- keavstemningen. Totalt 115, altså drøye 71 prosent, møtte opp for å si enten "bokmål" el- ler "nynorsk" mellom klokka 17 og 20 torsdag.

Egentlig var det ventet på forhånd at avstemningsresul- tatet ville bli jevnt.Nå blir det først opp til politikerne i ut- valg for opplæring i Sandnes kommune å ta stilling i saken. Det skjer i møte allerede man- dag. Deretter går saken videre til bystyret.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Kommunen har gjeld til langt opp over ørene: - Uten den lave renta hadde dette vært en økonomisk katastrofe

  2. Stavanger-politiker søker om fritak fra sine politiske verv: – Livet sier «stopp litt nå» til meg

  3. Åpner gigant­butikk på Forus - alle konkur­rentene er borte

  4. Lærere med hoved­fag klarer ikke løse nye eksamens­oppgaver for mate­matikk i videre­gående: – Vi føler oss maktes­løse

  5. – Trippelen var en kjekk og spennende utfordring

  6. 13 fikk bot på E39