Klepp manglar 35 millionar

Klepp manglar rundt 35 millionar til prosjekta dei har planlagt i åra som kjem. Manglande analyse av kommunen sine fond førte til at Klepp har planlagt å bruka pengar som alt var brukte.