Jordbæra er seine, men kåla kjem

Varmen er her. No kjem også sommarsmaken. Jordbæra er eit par veker forsinka. Men neste veke kjem sommarkåla.