Større utslipp av kvikksølv

Eramet Norway AS får tillatelse til å slippe ut 11 kilo mer kvikksølv årlig i Sauda og Porsgrunn enn Statens forurensningstilsyn (SFT) gikk inn for tidligere i sommer.