Helsestasjoner har minst datautstyr

Helsestasjonene er de som har dårligst IT-utstyr i kommunen, sier helsesjef Hans Petter Torvik.