Sparte penger til nye ruter

De pengene fylkeskommunen sparer på å legge buss— og båtruter ut på anbud, skal brukes til å opprette nye ruter.