• Brannmannskaper har brukt tirsdagen på å kontrollere brannområdet på Edlandsfjellet, melder brannvesenet. Brannvesenet

Gjesdal-brannen er slokket

Brannmannskapene fikk en hjelpende hånd fra været til å holde gras— og lyngbrannen i Gjesdal under kontroll.