• Pappa Jørgen Lea og politikar Ingebjørg S. Folgerø står saman med foreldra for å kjempa fram ei god løysing for borna. Carina Johansen

– Utan gangbru kan me missa liv

Politikarar, foreldre, lærarar og Bokkaskogen Velforening er komen på bana for å kjempa om ei gangbru på Våland når arbeidet med Eiganestunnelen er i gong. Får dei ikkje bru, fryktar dei for born og unge som ferder på strekninga.