• Rødsliane, som ofte kalles Lovrabakkane, har overtatt førsteplassen som fylkets mest rasfarlige riksvei. Det er tre spesielt rasfarlige punkt på den 14 kilometer lange strekningen fra Lovra til Sand. Reisemål Ryfylke/MakingView

Denne idylliske veien er farligst i fylket

Her har sju livsfarlige ras truffet asfalten de siste to årene. Derfor kåres denne naturskjønne strekningen til Rogalands farligste riksvei.