Mer tomte-samarbeid

Behov for arealer til næringsvirksomhet og boligbygging er et av Stavangers viktigste argumenter for kommunesammenslåing på Nord-Jæren.