• Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne holder årets 17. maitale i Sandnes. Reynir Johannesson

Solveig Horne blir 17.mai-taler

Statsråd Solveig Horne blir årets hovedtaler under 17. mai-feiringen i Sandnes.