• Ungdomspatruljen ble startet i mai i fjor, og politibetjentene prøver å få oversikt over mest mulig av det som skjer på Ruten og andre steder der ungdom under 18 år oppholder seg. Jan Inge Haga

Politiet ønsker hospitsgjester vekk fra sentrum

Sandnespolitiet liker ikke miksen i Sandnes sentrum av rusavhengige og skoleungdommer.