• Dagens kirke ligger til venstre på modellen. Kommunen vil plassere en ny kirke rett vest for dagens kirke, men utformingen av kirken er ikke bestemt. Ola Fintland

Dette bildet skaper diskusjon

Klepp kommune vil bygge ny kirke like ved den gamle. Det vil ikke Riksantikvaren.