• Produksjonen av norsk kylling økte med over 13.000 tonn til nær 92.000 tonn i fjor. Fortsetter veksten i samme takt kan kylling om et par år passere svin som største kjøttslag i Norge.

Voldsom kyllingvekst, norsk kjøttrekord i 2013

På tross av bondeavskalling: Aldri har det vært produsert mer kjøtt i Norge enn i fjor. Produksjon av fjørfe, først og fremst kylling, vokste med hele 14 prosent.