• Kvifor ikkje vera positiv og prøva å få til båtruter over Gandsfjorden? Illustrasjon: Trodahl Arkitekter

Gje Gandsfjord-båten ein sjanse!

Regionen skrik etter nye bustader, 3000 i året er det rekna ut. Politikarar og fagfolk på alle baugar og kantar snakkar kvarandre etter munnen og lovar maksimal innsats for å få det til. Men skjer det noko?