• Henning Stokke på Lierdal gård får ventelig politikerbesøk om ikke så lenge. Anders Minge

Harde ord om Lierdal

Det gikk hett for seg da forhandlingsutvalget i Stavanger diskuterte gjennomføring av turveiprosjektet over Lierdal gård på Tasta.