• I et endelig høringsvedtak har et knapt flertall i hovedutvalg for nærmiljø og kultur i Randaberg vendt tommelen mot å oppheve konsesjonsloven og boplikten. Her Randaberg sentrum omgitt av landbruksarealer. FOTO: Jon Ingemundsen

Randaberg-politikere: Nei til frislipp av gårdssalg

Hovedutvalg for nærmiljø og kultur i Randaberg sier i et endelig høringsvedtak nei til å fjerne konsesjonsloven og boplikten.