Vil verna elvar utan lenker

Mottoet til dei lokale vassdragsvernarane i Sauda er: Ja til kraftopprusting, nei til utbyggjing av Sagåna, Nordelva og Maldalselva.