• Bøker og børst kan miste skjenkebevillingen en uke. Jarle Aasland

Korvetten og Bøker og børst kan miste skjenkebevillingen

Rådmannen foreslår at Bøker og børst og Korvetten mister bevillingen for en periode.