• Bøker og børst misser no skjenkeløyvet i ei veke. Jarle Aasland

Berre brus på Bøker og Børst

På formannskapsmøtet torsdag blei det avgjort at Bøker og Børst og Korvetten misser skjenkeløyvet ein periode.