• - Vi har stått på for å få Bufetat til å bygge opp en tjeneste som kan ivareta de alle minste og deres familier sammen. Nå når de har fått til en velfungerende ordning, skal tilbudet legges ned. Uforståelig, sier barnevernsjef i Sandnes, Trygve Apeland. Fredrik Refvem

Vurderer kutt i tilbud til nyfødte

Bufetat Region Vest vurderer å kutte plasser for småbarnsfamilier ved barn— og foreldresentre i regionen. I tillegg har de sagt opp avtalen med Solstrand barnevernsenter.