• -Vi har jobbet for trafikksikring av den smale Årsvollveien i mer enn 30 år. Politikerne har gang på gang vedtatt tiltak. Nå er det på tide at administrasjonen i kommunen følger opp, sier Ap-politiker og beboer i området, Svein M. Stangeland. FOTO: Carina Johansen

Slik blir sikringstiltakene prioritert:

Administrasjonen prioriterte miljøgate gjennom Figgjo sentrum på topp. Politikerne sa tvert nei, plasserte tiltaket nederst, men fortau langs Figgenveien (Fv 220) sørover fra butikken skal det bli.