Kommunen kan overta byteltet

Kommunen bør overta ansvaret for driften av byteltet og lag og foreninger bør få leie teltet gratis til arrangementer. Dette foreslår rådmannen overfor formannskapet. Onsdag skal politikerne ta stilling til saken.