Åpenbar storbrannfare i Stavanger

Mye gjøres for å unngå en storbrann i Stavanger. Likevel er smørbrødlisten lang over grep som gjenstår.