Strømmen tilbake

Sola, Lura og deler av Jåtten var uten strøm i en kort periode mandag, men ved 16-tiden skal alle ha fått strømmen tilbake.