Lørdag er helligdag

Lørdag er vår helligdag. Det er sværtsjeldan våre medlemmar kjem oppi problem på grunn av det, seierpastor i Adventkirken, Reidar Johansen Kvinge.