Topp fritids-kvalitet

Asylmottaket på Dale har skolefritidsordning(SFO) av høy kvalitet. 22 barn får hjelp til lekselesing, språk-opplæring og lek.