Hygiea-dødsboet vant i Gulating

Gulating lagmannsrett har dømt NorskMedisinaldepot til å betale en million kroner til Hygiea-apotekerTorbjørn Ramsøys dødsbo.