• Utestedet Cementen i Stavanger. Aasland, Jarle

Skjenkekontrollen ble helt øl på – måtte avbryte Cementen-kontroll

«Det var for mange gjester i lokalet til å kunne gjennomføre en forsvarlig skjenkekontroll», skriver skjenkekontrollen etter et besøk hos Cementen. I løpet av et par minutter fikk kontrollørene helt to ølglass over seg.