• Både Vern av Kvithei og Sola SV er var godt fornøyde med statssekretær Henriette Westhrin i Miljøverndepartementet sitt besøk i Kvithei. Fra venstre: Willy Miljeteig og Ingjerd Haarstad Nordhagen (Vern av Kvithei), Heidi Bjerga (SV), Henriette Westhrin (Miljøverndepartementet) og Sola SV-leder Ida May Lea Hagen. Ole Bakkevold

Miljøverndepartementet i «unike» Kvithei

— Utryddelsen av arter skjer lokalt. Derfor må også miljøkampen tas på det lokale plan, sier Vern av Kvithei. Onsdag inviterte SV Miljøverndepartementet til Kvithei.